ІКОНА «СВ. ЮРІЙ-ЗМІЄБОРЕЦЬ» XVI ст. З КОЛЕКЦІЇ НМІУ: ІСТОРІЯ ПРИДБАННЯ

  • Ірина Ходак Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

Анотація

Статтю присвячено історії придбання ікони «Св. Юрій-змієборець» XVI ст. з колекції Наці- онального музею історії України. На основі шести епістолярних джерел, уперше введених у науковий обіг, з’ясовано, що її надбав 1913 року О. Майданюк на прохання завідувача історичним і етнографічним відділами Київського художньо-промислового та наукового музею Д. Щербаківського.

Біографія автора

Ірина Ходак, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України

науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства

Опубліковано
2017-08-15
Як цитувати
Ходак, І. (2017). ІКОНА «СВ. ЮРІЙ-ЗМІЄБОРЕЦЬ» XVI ст. З КОЛЕКЦІЇ НМІУ: ІСТОРІЯ ПРИДБАННЯ. Науковий вісник Національного музею історії України, 1(1), 199-205. вилучено із http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv/article/view/38