АКАДЕМІК МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ БІЛЯШІВСЬКИЙ ТА ЙОГО ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЖИТТЄПИС: ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛА І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Ярослав Затилюк Національний музей історії України
  • Юлія Осташевська Національний музей історії України

Анотація

Метою статті є археографічна публікація тексту автобіографії Миколи Федотовича Біляшівського 1923 р. – організатора і першого директора найбільшого музею країни. Публікації передує розлогий дослідницький і джерелознавчий коментар. Автори звертають увагу на те, що рукопис з цим текстом був добре відомим науковцям, однак досі не публікувався повністю і використовувався тільки для отримання біографічної інформації та цитувань. Після верифікації ключових повідомлень життєпису, автори доходять висновку, що він є важливим джерелом з історії українського націєтворення, інтелектуальної історії та історії українського музейництва кінця ХІХ – початку ХХ ст. У зв’язку з цим, запропоновано кілька стратегій для проведення подальших досліджень цього тексту. Текст автобіографії Біляшівського 1923 р., який публікується, є чернеткою авторського твору. Автори обґрунтовують, що існувала і “чистова” версія тексту, яку цитували у своїх статтях про відомого діяча його сучасники і соратники у 1926 р. Однак цю “чистову версію” поки що виявити не вдалося.

Ключові слова: Київський художньо-промисловий і науковий музей, М. Ф. Біляшівський, українська інтелігенція, життєпис, рукопис.

Біографії авторів

Ярослав Затилюк, Національний музей історії України

кандидат історичних наук,

науковий співробітник, Інститут історії України НАН України,

старший науковий співробітник, Національний музей історії України (Київ, Україна)

Юлія Осташевська, Національний музей історії України

завідувач науково-дослідного експозиційного підрозділу Відділ пізньосередньовічної, ранньомодерної та нової історії України

Опубліковано
2019-06-17
Як цитувати
Затилюк, Я., & Осташевська, Ю. (2019). АКАДЕМІК МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ БІЛЯШІВСЬКИЙ ТА ЙОГО ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЖИТТЄПИС: ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛА І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Науковий вісник Національного музею історії України, (4), 390-410. вилучено із http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv/article/view/319

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають