ДІЯЛЬНІСТЬ Ю. АЛЕКСАНДРОВИЧА З ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗЕЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ НА ПОДІЛЛІ В 1910-Х РОКАХ

  • Віталій Іванчишен ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, України)

Анотація

Статтю присвячено вивченню діяльності Ю.Александровича в царині формування музейних осередків та етнографічних колекцій на Поділлі в 1910-х рр. У межах земського дослідження подільських ремесел і промислів вченому вдалося сформувати значний фонд етнографічних матеріалів, фотоілюстрацій та колекції предметів традиційного господарського укладу та системи життєзабезпечення мешканців регіону. Зібрані експонати стали вагомою частиною фондів окремих музейних осередків на Поділлі. На основі особистого та офіційного листування вченого вдалося відтворити деякі фрагменти процесу інституалізації музейних установ на Поділлі у період, що досліджується.

Ключові слова: Юрій Александрович, музейницька діяльність, Поділля.

Біографія автора

Віталій Іванчишен, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України (Київ, України)

кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу “Український етнологічний центр”

Опубліковано
2019-06-17
Як цитувати
Іванчишен, В. (2019). ДІЯЛЬНІСТЬ Ю. АЛЕКСАНДРОВИЧА З ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗЕЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ НА ПОДІЛЛІ В 1910-Х РОКАХ. Науковий вісник Національного музею історії України, (4), 385-389. вилучено із http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv/article/view/318