СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Марина Віталіївна Григор'єва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна)

Анотація

У статті досліджується процес інституалізації студентських організацій в університетах Наддніпрянської України у другій пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. Перші такі організації в означеному регіоні виникли ще у першій пол. ХІХ ст., проте їх масове утворення почалося з кін. 1850-хрр. У другій пол. ХІХст. студентські організації мали нелегальний або напівлегальний характер, і лише з 1899 р. розпочався процес їх узаконення. Спектр таких об’єднань був досить широким і охоплював усі сфери життя та діяльності університетської молоді – соціально-економічну, наукову, культурну, національну, релігійну, політичну тощо. Одні види організацій були характерніші для початку періоду, що досліджується (земляцтва, гуртки самоосвіти), другі виникли пізніше – наприкін. ХІХ – на поч. ХХ ст. (наукові, спортивні), треті були мало представлені у студентському середовищі протягом означеного періоду (релігійні). Студентські організації виконували благодійну, освітню, виховну та інші функції. Водночас для цих утворень було притаманне переплетення функцій, помітною також стала поступова тенденція до політизації їхньої діяльності незалежно від спрямованості. До того ж, процес інституалізації не був яскраво вираженим, оскільки неформальні об’єднання були типовим явищем у студентському середовищі протягом усього періоду, що досліджується, а самі організації здебільшого існували лише протягом нетривалого часу.

Ключові слова: університет, студентство, студентські організації, корпоративність.

Біографія автора

Марина Віталіївна Григор'єва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна)

кандидатка історичних наук фахівець 1 категорії відділу реклами та брендингу Центру зв’язків з громадськістю

Опубліковано
2019-06-12
Як цитувати
Григор’єва, М. В. (2019). СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Науковий вісник Національного музею історії України, (4), 308-314. вилучено із http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv/article/view/304