ОРИГІНАЛ “РЕНОВАЦІЙНОГО ПРИВІЛЕЮ ВІЛЬНОГО МІСТА КАНЕВА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 1792 Р.” ІЗ ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

  • Анатолій Миколайович Бараннік Національний музей історії України

Анотація

Досліджено оригінал “Реноваційного привілею…” із фондів Національного музею історії України. Виявлено та проаналізовано відмінності між опублікованою копією “Реноваційного привілею…” та оригіналом документа. Висвітлено використання опублікованого документа в науковій літературі та виявлено обмеженість введення у науковий обіг оригіналу документа. Здійснено аналіз змісту тексту документа, що є компіляцією 18-ти юридичних та статистичних документів (сеймових постанов, королівських актів, витягів із люстрацій) XVI–XVIII ст., що стосувалися м. Канева. Оперуючи викладеними в документі фактами, автор висуває гіпотезу про отримання Каневом магдебурзького права в 1564 р. Ідентифіковано велику вислу печатку в бляшаній кустоді як Велику Корону Станіслава Августа Понятовського та відбиток печатки на арк. 1 як печатку підтвердження (“stempel szacunku”).

Ключові слова: Канів, магдебурзьке право, Станіслав Август Понятовський, реноваційний привілей, герб Канева, Велика Коронна печатка, люстрація.

Біографія автора

Анатолій Миколайович Бараннік, Національний музей історії України

науковий співробітник відділу пізньосередньовічної, ранньомодерної та нової історії України

Опубліковано
2019-06-12
Як цитувати
Бараннік, А. М. (2019). ОРИГІНАЛ “РЕНОВАЦІЙНОГО ПРИВІЛЕЮ ВІЛЬНОГО МІСТА КАНЕВА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 1792 Р.” ІЗ ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Науковий вісник Національного музею історії України, (4), 109-118. вилучено із http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv/article/view/281