##article.return## “ПРИВАТНІ ТАТАРИ” НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В КІН. XVI–XVIII СТ. Завантажити ##common.downloadPdf##