Родіонова, Олена. " ОСОБІСТІ ПЕЧАТКИ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЗІ СФРАГІСТИЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ НМІУ" Науковий вісник Національного музею історії України [Онлайновий ресурс], Том 1 Номер 1 (15 August 2017)