Родіонова, Олена. " ОСОБІСТІ ПЕЧАТКИ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЗІ СФРАГІСТИЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ НМІУ." Науковий вісник Національного музею історії України [Онлайновий ресурс], 1.1 (2016): 138-143. Веб-ресурс. 27 May. 2019