Родіонова, . 2017 Aug 15. ОСОБІСТІ ПЕЧАТКИ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЗІ СФРАГІСТИЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ НМІУ. Науковий вісник Національного музею історії України. [Онлайновий ресурс] 1:1