Родіонова, . (2017). ОСОБІСТІ ПЕЧАТКИ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЗІ СФРАГІСТИЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ НМІУ. Науковий вісник Національного музею історії України, 1(1), 138-143. Отримано з http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv/article/view/27