РОДІОНОВА, Олена. ОСОБІСТІ ПЕЧАТКИ ВИДАТНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ЗІ СФРАГІСТИЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ НМІУ. Науковий вісник Національного музею історії України, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 138-143, aug. 2017. ISSN 2618-0235. Доступно за адресою: <http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv/article/view/27>. Дата доступу: 25 may 2019