Новак, . 2017 Sep 16. ПРОБЛЕМА ВИСВІТЛЕННЯ КУПЕЦТВА М. КИЄВА У МУЗЕЙНІЙ ЕКСПОЗИЦІЇ. Науковий вісник Національного музею історії України. [Онлайновий ресурс] :2