Новак, . (2017). ПРОБЛЕМА ВИСВІТЛЕННЯ КУПЕЦТВА М. КИЄВА У МУЗЕЙНІЙ ЕКСПОЗИЦІЇ. Науковий вісник Національного музею історії України, (2), 409-416. Отримано з http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv/article/view/165